Hoitotahto.fi -palvelun tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Arvoni Oy (Y-tunnus 3258799-3)
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
Rekisteriä koskeva yhteyshenkilö on Jukka Dhawan
jukka@hoitotahto.fi
1. YLEISTÄ

Tietosuojaseloste koskee Hoitotahto.fi -internetpalvelua.

2. SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Hoitotahto.fi toimii käyttäjän lisäämien henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelijänä. Käyttäjän lisäämien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on henkilötiedot lisännyt käyttäjä.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Henkilötietoja käytetään palvelun käyttäjien yksilöimistä sekä Hoitotahto.fi ja palvelun käyttäjien välisten sopimusten täyttämistä varten. Henkilötietoja käytetään Hoitotahto.fi käyttäjätiedotteisiin, käyttäjätilastoihin, palvelun kehittämiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu Hoitotahto.fi kanssa rekisteröitymisen yhteydessä solmittuun palvelusopimukseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös käyttäjien, rekisteröitymisen jälkeen tapahtuvien, Hoitotahto.fi kanssa solmimiin erillisiin palvelusopimuksiin.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista käyttäjän henkilötiedoista: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, postinumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite, allekirjoitus, viranomaisilta saadut henkilötiedot, evästeiden avulla kerätyt tekniset tiedot, palvelun käytöstä kerätyt tekniset tiedot ja maksutiedot.

5. TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjältä, käyttäjän lisäämistä tiedoista, sähköisen allekirjoituspalvelun kautta, maksupalvelun kautta tai käyttäjän evästeiden avulla. Henkilötietoja voidaan lisätä myös toisen palvelun käyttäjän toimesta. Näiden tietojen osalta tulee käyttäjän olla ensisijaisesti olla yhteydessä tiedot lisänneeseen käyttäjään.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Pääsy henkilötietoihin on vain henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi henkilötietoihin. Nämä henkilöt ovat salassapitosopimuksen velvoittamia. Henkilötietoja saatetaan teknisistä syistä siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirron edellytys on, että Euroopan komissio on todennut kohdemaan tietosuojan tason riittäväksi tai tietoja Euroopan Unionin ulkopuolella vastaanottava osapuoli sitoutuu tietosuojalainsäädännössä edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin.

Palvelimet: Access Solutions Oy ja Google Ireland Ltd
Maksuliikenne: Visma Payments Oy ja Stripe Inc.
Sähköinen allekirjoitus: Assently Oy
Verkkoliikenteen seuranta: Google Ireland Ltd
7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjällä on käyttäjätili hoitotahto.fi - palvelussa.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Hoitotahto.fi:llä on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät tietoturvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

9. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen jukka@hoitotahto.fi. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: oikeus tarkastaa ja päästä käsiksi tietoihin, oikaisuja poisto-oikeus, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus ja valitusoikeus.

11. YHTEYDENOTTO HOITOTAHTO.FI PALVELUUN TAI TIETOSUOJAVIRANOMAISEEN

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä suoraan Hoitotahto.fi tietosuojavastaavalle osoitteeseen jukka@hoitotahto.fi. Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen osoitteella tietosuoja@om.fi.